2019-20 UC Santa Cruz Athletics Calendar

Sun. January 13, 2019
3
Arcadia
0
vs UC Santa Cruz
Slug Slam-at Kaiser Permanente Arena
3
New Paltz St.
1
vs UC Santa Cruz
Slug Slam-at Kaiser Permanente Arena